Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 07.05.2013 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka  na wykonanie zadania:  działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego,- podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych   na kwotę  2.000,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych.pdf

 

DOCProtokół z przeprowadzonych konsultacji dot. Stowarzyszenia w Bzinicy.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.