Strona główna
  • Prośba o przesyłanie ofert na wydruk książek pt : Dobrodzień- Haan. Miasta partnerskie. Dobrodzień – Czortków. Miasta partnerskie.

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na  wydruk książek pt :

Dobrodzień- Haan. Miasta partnerskie.

Dobrodzień – Czortków. Miasta partnerskie.

 

według poniższych kryteriów:

1.Dobrodzień- Haan. Miasta partnerskie.

- format 21x27 cm

Ilość stron 50-52

Kreda 150 g, kolor 4+4

Oprawa twarda, folia matowa, lakier wybiórczy,

Wyklejka 4+0 , nakład 300 egzemplarzy

 

2.Dobrodzień – Czortków. Miasta partnerskie.

- format 21x27 cm

Ilość stron 50-52

Kreda 150 g, kolor 4+4

Oprawa twarda, folia matowa, lakier wybiórczy,

Wyklejka 4+0,  nakład 300 egzemplarzy

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena. Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: osobiście  lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie  do 31.05.2013 r.

 

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.