Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 20.05.2013 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice  na wykonanie zadania:  organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku – X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku na kwotę  8.000,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Załącznik:

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice

 

PDFOferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.