Strona główna
 • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 06 czerwca 2013 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zapoznają się z informacją na temat możliwości zbycia nieruchomości po RSP „Jedność ” w likwidacji.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie :

 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Dobrodzień,
 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień.

Zaopiniują wnioski w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody oraz określenie ceny czynszu dzierżawnego na kolejny trzy letni okres działki nr 6 o pow. 1,6700 ha k.m 11 obręb Bzinica Stara.
 2. Wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na kolejny trzy letni okres działek nr 1627, 1628, 1629  o pow. łącznej  0,7500 ha k.m 1 obręb Dobrodzień.
 3. Wyrażenia zgody oraz określenie czynszu dzierżawnego na kolejny trzy letni okres działek nr 23, 145/19  k.m 1 obręb Warłów.
 4. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu na działce nr 95/24 k.m. 1 obręb Kolejka stanowiącej własność gminy Dobrodzień na rzecz działki znajdującej się w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 96/24 k.m. 1 obręb Kolejka.
 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 57 k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu nieograniczonego.
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/69 k.m. 6 obręb Bzinica Nowa oraz działki nr 351/70 k.m. 6 obręb Bzinica Nowa  w drodze przetargu nieograniczonego.
 7. Wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 2377 o pow. 2,2644 ha k.m. 1 obręb Dobrodzień  z przeznaczenie na realizację budowy farmy fotowoltaicznej.
 8.  Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 107 o pow. 1,8467 k.m. 3 obręb Makowczyce w drodze przetargu nieograniczonego.
 9. Wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania przy ulicy Solnej w drodze przetargu nieograniczonego.

      10.Wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 1323/63 położonej w Pludrach Stowarzyszeniu Wsi Pludry – Pietraszów.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.