Strona główna
  • XVII Spotkania Zespołów Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”

1.jpeg   2.jpeg   2a.jpeg   3.jpeg   4.jpeg   5.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt „XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło",  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniach 21-23 czerwca b.r. w  Dobrodzieniu odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych  „Źródło ”. Organizatorem  tej niezwykle cennej i wielokrotnie nagradzanej inicjatywy jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w  Dobrodzieniu. Patronatu imprezie udzielili Marszałek Województwa Opolskiego Józef  Sebesta oraz Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik.

Impreza współfinansowana była  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskane zostały za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.