Strona główna

 

goslawice11701r09.jpeg lupka2.jpeg

goslawice11705r09.jpeg lupka2.jpeg

  • GOSŁAWICE

Powierzchnia: 572,4852 ha
Liczba mieszkańców:255
Sołtys: Krzyśko Ryszard
Rada Sołecka: Harald Janik, Paweł Czapla, Joachim Kabat, Janusz Poliński
Rada Miejska: Czapla Paweł

Przydatne adresy:
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 1, 46-380 Dobrodzień

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.