Strona główna

klekotna11653r09.jpeg lupka2.jpeg

klekotna11660r09.jpeg lupka2.jpeg

  • KLEKOTNA

Powierzchnia: 1466,8162 ha
Liczba mieszkańców:206
Sołtys: Mrugała Piotr
Rada Sołecka: Brodowy Herbert, Dąbek Teresa, Lichtfeld Adam, Małyska Janusz
Rada Miejska: Ochman–Lizurek Małgorzata 

Warto zobaczyć:
Zabytkowy dąb znajdujący się pomiędzy Klekotną a Rzędowicami, budynek dawnej szkoły

Przydatne adresy:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Dobrodzieńska 1, Klekotna, 46-380 Dobrodzień

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.