Strona główna
  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników

 

Burmistrz Dobrodzienia informuje, że termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników upływa dnia 10 września 2013r. Wnioski należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Jednocześnie informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym upływa 15 września 2013r. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.