Strona główna

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta , Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Publicznego i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 10 września 2013 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta , Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Publicznego i Ochrony Środowiska.

Radni zaopiniują wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zapoznają się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013r.

Dokonają wizytacji ujęcia wody, przepompowni i wieży ciśnień w Dobrodzieniu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.