Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 16 września 2013 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

-  Określenia wysokości czynszu dzierżawnego dla działek nr 23 o pow. 3,2790 ha oraz  nr 145/19 o pow. 2,7847 ha położonych w Warłowie.

-  Wyrażenia zgody oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego na kolejny 3 letni  okres dla działki nr 387/70 o pow. 1,0274 ha położonej w Bzinicy Nowej.

-  Wyrażenia zgody oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego na kolejny 3 letni okres dla działek nr 1001 oraz  nr 1276 o pow. łącznej 2,1319 ha położonych w Dobrodzieniu.

-  Wyrażenia zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki nr 1081 k.m. 1 obręb Dobrodzień.

-  Wyrażenia zgody na przekazanie działek nr 436/7 i nr 616/7 k.m. 61 obręb Warłów w użytkowanie wieczyste.

Radni zaopiniują projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego w Pludrach przy ulicy Leśnej 2 A. a także zapoznają się z informacją na temat działek gminnych nie zagospodarowanych, które nie są wydzierżawiane – dalszy ciąg wybranych obrębów geodezyjnych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.