Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 17 września 2013 roku o godzinie 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radni dokonają :

  • Analizy wykonania dochodów własnych za 2012 rok i I półrocze 2013 roku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
  • Analizy wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.
  • Analizy wykonania budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.