Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
15-12-2017
piątek
Celiny, Ireneusza, Niny
  • Bezpłatny kurs języka angielskiego

ZAPRASZAMY NA  BEZPŁATNY  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO


dla  osób dorosłych (od 18 do 64 roku życia  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenach gmin wiejskich , miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich  województwa opolskiego, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego”


nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12
współfinansowanego  ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Uczestnik projektu bierze  udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.    
 

Więcej informacji poniżej:

PDFInfo_Dobrodzień_POKL 9.6.2.pdf

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.