Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Zebrania mieszkańców sołectw Pludry i Warłów

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędę się zebrania mieszkańców sołectw:

  • w dniu 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 1900 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej 2, odbędzie się zebranie  z mieszkańcami sołectwa WARŁÓW.  Mieszkańcy dokonają wyboru Sołtysa oraz zadecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2014r. Przedstawione zostaną prezentacje: pozyskanych dotacji w latach 2007-2013 oraz realizacja funduszu sołeckiego za 2012r.
  • w dniu  27 września 2013r. o godz. 1800 (piątek) w budynku ZSP w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa PLUDRY. Przedstawione zostaną prezentacje: pozyskanych dotacji w latach 2007-2013 oraz realizacja funduszu sołeckiego za 2012r. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2014 rok.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.