Strona główna
  • Informacja dot. AZBESTU

 

Gmina Dobrodzień informuje iż uzyskała dotację w kwocie 7267,81 zł na zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - IV nabór”. Umowa dotacji podpisana została 20 sierpnia 2013r.

 Kwota dofinansowania stanowi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  4.275,18 zł,

- 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 2.992,63 zł,

Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 8.550,36 zł, a przyznana dotacja stanowi 85% tej wartości.

W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z pięciu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna planowana  ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczona do odbioru wynosi 725,00 m²  tj.  8,71 Mg.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.