Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 16 października 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z :

  • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów,
  •  informacją z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 roku,
  • treścią uchwały  nr 350/2013 z dnia 13 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokalne mieszkalne,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.