Strona główna
  • Wspólne posiedzenie komisji

Informuje się, że w dniu 21 października 2013 roku o godzinie 15—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska z Komisją ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Radni rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz zaopiniują

propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zapoznają się z wnioskami w sprawie:

-  wyrażenia zgody na przekazanie działek nr 3104, 3103, 3111, 3114, 3115, 3116, 3107,3108 k.m.1 obręb Dobrodzień w użytkowanie wieczyste Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w likwidacji,

- wyrażenia zgody na przejęcie działki nr 1540 k.m. 13 obręb Pludry stanowiącej ulicę  Piaskową

oraz z zasadami dzierżawy działki nr 2377 o pow. 2,2644 ha k.m. 1 obręb Dobrodzień z przeznaczeniem do realizacji budowy farmy fotowoltaicznej.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

- sprzedaży lokalu komunalnego w Pludrach przy ul. Leśnej 2A.,

         - wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

        - podatku od środków transportowych,

        - ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

        - stawek opłaty od posiadania psów.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.