Strona główna
 • XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 30 października 2013 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z informacją dotyczącą:

 • oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych,
 • oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokalne mieszkalne,
 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • podatku od środków transportowych,
 • ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • stawek opłaty od posiadania psów.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.