Strona główna
  • Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu z wizytą w Sejmie RP

 

W poniedziałek 21. października delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu w składzie:

Prezes Zarządu dh Katarzyna Skiba, Naczelnik OSP dh. Grzegorz Jainta, Skarbnik OSP dh. Marek Gocyła

uczestniczyła w konferencji pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”, która zorganizowana została przez Poselski Zespół Strażaków i odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Honorowy patronat na konferencją objęła Marszałek Sejmu, Pani Ewa Kopacz.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili między innymi:

Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Minister Spraw Wewnętrznych Pan Bartłomiej Sienkiewicz, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Mieczysław Ostojski, Posłanki na Sejm RP Panie Krystyna Skowrońska oraz Krystyna Ozga.

Celem konferencji była prezentacja potencjału ratowniczego oraz pozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie ochrony ludności.

Ochotnicy, którzy w latach 2011-2013 wykazali się największą aktywnością operacyjną, otrzymali listy gratulacyjne Ministra Spraw Wewnętrznych oraz okolicznościowe grawertony sygnowane przez przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie opolskim zostały wyróżnione dwie jednostki. Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu wchodzącej w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wyróżniono również Ochotniczą Straż Pożarną w Antoniowie będącą poza strukturami systemu. W imieniu dobrodzieńskiej straży list gratulacyjny oraz grawerton odebrał dh. Marek Gocyła.

 Konferencja została zarejestrowana i można ją obejrzeć klikając link www.sejm.gov.pl

 

 

Źródło: http://dobrodzien.osp.org.pl/

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.