Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 23.10.2013 roku wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „DSD” Dobrodzień   na wykonanie zadania:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej  na kwotę  5.000,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFOferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.pdf

DOCProtokół z przeprowadzonych konsultacji - instrumentu.doc

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.