Strona główna
  • Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach

logo PROW.jpeg

 

W dniu 4. listopada 2013 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich  na lata 2007-2013,  dla operacji pn." Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach".

W ramach wniosku w budynku byłej szkoły w Pludrach, zostaną wykonane takie prace, jak:

- instalacja elektryczna w kotłowni, roboty montażowe

-instalacja wody zimnej i ciepłej

-remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki, sali rady sołeckiej i sali tradycji

-instalacja C.O., wentylacja

-wymiana stolarki okiennej


Powyższe prace planuje się wykonać w terminie do grudnia 2014 r. Przyznana pomoc wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 170.421,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                                  [AWK]

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.