Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 25 listopada 2013 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni:

-  rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz zaopiniują

propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych,

- zapoznają się z informacją o inwentaryzacji i utylizacji azbestu,

- zaopiniują wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków,

-  zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

- miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na

rok 2014,

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

- zaopiniują projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2014 rok,

-  przekażą propozycje do planu pracy komisji na 2014 rok.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.