Strona główna
  • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach

 

W dniu 24 października 2013 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludry, gm. Dobrodzień, pow. oleski, woj. opolskie, składające się z dwóch zadań:   

 

Zadanie 1 - uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z opracowaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków  w Pludrach

oraz

Zadanie 2 - wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Pludrach na podstawie opracowanych w ramach Zadania 1 projektów wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego i uzyskaniem zamierzonych efektów oczyszczania ścieków,

na łączną kwotę brutto: 2 189 400,00 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym „KAR-BUD” Karol Pilchowiec z siedzibą w Częstochowie, ul. Traugutta 75 „Z”, 42-215 Częstochowa.

Zakład ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”, w którym otwarcie ofert odbyło się 04.07.2013 r.

 

 

 

 

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.