Strona główna
  • Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi

 

W dniu 25 października 2013 r. została podpisana umowa na odbudowę odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach o długości ok. 325,00 m wraz z obiektem mostowym w ciągu tej drogi, na kwotę brutto: 287 637,66 zł z Hucz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą w Boronowie,   42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi”, w którym otwarcie ofert odbyło się 21.10.2013 r.

Roboty rozpoczęły się  25.10.2013 r. i potrwają 1 miesiąc, będą obejmować:

   - niezbędne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa drogowego z zieleni,

- prace remontowe na obiekcie mostowym (rozbiórka zniszczonych elementów obiektu mostowego   i wykonanie nowych),

  - plantowanie poboczy gruntowych,

  - wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża,

  - ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni,

  - remont przepustów wraz z oczyszczaniem istniejących rowów przydrożnych.

 

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.