Strona główna
  • PIETRASZÓW

Powierzchnia: 999,5756 ha
Liczba mieszkańców: 243
Sołtys: Arkadiusz Woźniak
Rada Sołecka: Jan Kałuża, Lesław Łyskawa, Jan Jerominek, Jan Płaszczyk
Rada Miejska: Joachim Sacha

Warto zobaczyć: Dzwonnica z XVIIIw., Krzyż z II połowy XIX wieku; przez wieś przepływa malownicza rzeka Lublinica – prawobrzeżny dopływ Małej Panwi

Warto wziąć udział: Festyn Rodzinny

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.