Strona główna
  • Prośba Stowarzyszenia Karolinka o przesyłanie ofert na realizację zadania pn. ODNOWIENIE GROBU KAROLINKI - NAJPOPULARNIEJSZEJ OPOLANKI

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Karolinka, Bzinica Stara,  ul. Karola Miarki 2 46-380 Dobrodzień, REGON 161528466, NIP 576-157-61-47

zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na realizację zadania pn. ODNOWIENIE GROBU KAROLINKI - NAJPOPULARNIEJSZEJ OPOLANKI

Przedmiotem oferty jest :
 

A.Tablica informacyjna z nadrukiem +laminat UV

o wymiarach 70 cm ( szerokość ) x100 cm ( wysokość )w pionie, wykonana z płyty dibond, o grubości 3mm, ilość sztuk 1

B.Tablica informacyjna (dojazdowa) z nadrukiem +laminat UV

o wymiarach 40 cm ( szerokość ) x 20 cm ( wysokość )w poziomie, wykonana z płyty dibond, o grubości 3mm, ilość sztuk 3

C. Ulotka informacyjna - papier kreda połysk 170g.,  2.500 sztuk , nadruk dwustronny w kolorze , format A4 składane na 3 części

D. Nagrobek  pojedynczy wym.190/90 cm

-kamień granit,(kolor impala)

-wykończenie dwupłytowe

-napis piaskowy, malowany

Wraz z montażem na cmentarzu w Bzinicy

Termin realizacji:  15.06.2014 r.

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena.Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: kornelia.bozena@interia.pl lub pocztą na adres:  Stowarzyszenie Karolinka, Bzinica Stara , ul. Karola Miarki 2, 46-380 Dobrodzień w terminie do 04. grudnia 2013 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybraną przez oferenta część zadania ( A lub B lub C lub D) bądź na jego całość ( A,B,C,D).

W przypadku pytań prosimy o kontakt  na adres e-mail kornelia.bozena@interia.pl

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.