Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 02.12.2013 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim   na wykonanie zadania: działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych  na kwotę  2.500,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:

Oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.