Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej

 

W dniu 02 grudnia 2013 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. budowę oświetlenia drogowego ul Topolowa w Gosławicach na kwotę brutto: 42 435,00 zł oraz na część 2 zamówienia, tj. budowę oświetlenia drogowego ul. Cegielniana w Klekotnej na kwotę brutto: 68 142,00 zł z Wykonawcą: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE inż. Ryszard Bartyla, z siedzibą w Kotórzu Małym, 46-045 Kotórz Mały, ul. Pogodna 16. 

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 22.11.2013 r.

Prace w ramach części 1 zamówienia potrwają do 16 grudnia b.r., będą obejmować przebudowę wraz z dostosowaniem istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na ul. Topolowej w Gosławicach.

Prace w ramach części 2 zamówienia potrwają do 16 grudnia b.r., będą obejmować przebudowę wraz z dostosowaniem istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego oraz wykonanie przyłączy kablowych dla zasilania latarni wolnostojących oświetlenia drogowego na ul. Cegielnianej w miejscowości Klekotna.

 

 

[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.