Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą.

   Radni zaopiniują wnioski w sprawie wyrażenia zgody na:

  • zamianę gruntów przy ulicy Solnej ze Wspólnotą Mieszkaniową,
  • nieodpłatne przejęcie gruntów pod drogami w miejscowości Myślina,
  • sprzedaż mieszkań przy ulicy Solnej.

Zaopiniują projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu działki numer 3186 k.m. 1 o pow. 0,4216 ha oraz ustalą wysokość bonifikaty.

Zapoznają się z koncepcją przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów na terenie byłego RSP „Jedność”.

Zaopiniują projekt budżetu gminy na 2014 rok oraz opracują opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Podadzą propozycje do planu pracy Komisji na 2014 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.