Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
 • XXX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2013 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się ze :

 • sprawozdaniem przewodniczących komisji z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej za 2013 rok,
 • projektem budżetu gminy na 2014 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
 • opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na temat projektu budżetu gminy na 2014 rok.

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 

 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
 • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2014 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.