Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Harmonogram odbioru odpadów w gminie Dobrodzień

 

MIEJSCOWOŚĆ

RODZAJ ODPADÓW

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

Bąki

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Błachów

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Bzinica Nowa

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Bzinica Stara

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Bzionków

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Dąbrowica

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Główczyce

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Gosławice

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Klekotna

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Kocury

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Kolejka

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Liszczok

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Ligota Dobrodzieńska

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Makowczyce

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Malichów

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Myślina

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Pietraszów

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Pludry

zmieszane, segregowane, bioodpady

27 poniedziałek

10 poniedziałek

10 poniedziałek

7 poniedziałek

12 poniedziałek

16 poniedziałek

Rędzina

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Rzędowice

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Szemrowice

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Turza

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Warłów

zmieszane, segregowane, bioodpady

28 wtorek

11 wtorek

11 wtorek

8 wtorek

13 wtorek

17 wtorek

Zwóz

zmieszane, segregowane, bioodpady

29 środa

12 środa

12 środa

9 środa

14 środa

18 środa

Dobrodzień

zmieszane, segregowane, bioodpady

31 piątek

14 piątek

14 piątek

11 piątek

16 piątek

20 piątek

 

Prosimy o wystawienie worków oraz pojemników przed posesję w w/w dniach do godziny 6:30. Worek powinien być związany tak aby zawartość podczas załadunku się nie wysypała! Odpady zmieszane oraz biodegradowalne będą odbierane wyłącznie w pojemnikach!

UWAGA : W przypadku stwierdzenia, że w workach są składowane odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie zostaną one odebrane, a Właściciel będzie zobligowany do ich zabrania sprzed swojej posesji i ponownego posegregowania.

 

PDFharmonogram 2014.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.