Strona główna
  • Dodatek energetyczny - informacja

Od 02 stycznia 2014r- Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od :

01 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi –  11,36 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.
 

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.