Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH na rok 2014

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia   

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 04.02.2014 roku  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1                                     

 

              .

                                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                mgr Róża Koźlik

Załączniki:

1.Zarządzenie w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

 

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku.doc

DOCWzór oferty.doc

DOCWzór sprawozdania (1).doc

DOCMZarządzenie w spr.konkursu -2014r.docm

 

 

DOCInformacja zo wynikach otwartego konkursu ofert.doc

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.