Strona główna
  • Echo Dobrodzienia i Okolic

Redakcja „ Echa Dobrodzienia i Okolic” informuje, że w miesiącu marcu 2014 roku planuje wydać kolejny numer czasopisma.

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem artykułu prosi się o kontakt z Barbarą Orlikowską lub Heleną Kościelny do dnia 17 lutego 2014 roku ( pokój nr 14 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub pod numerem telefonu 3 575 100 wew.41 ).

Po tym terminie materiały będą przyjmowane do numeru następnego.

W związku z nową interpretacją przepisów prawa wypracowaną przez finansowe organy kontroli samorządowej (Regionalne Izby Obrachunkowe), w tym zwłaszcza przepisów o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej oraz Prawem prasowym dotyczących zamieszczania

płatnych reklam i ogłoszeń w gazecie gminnej

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu jako wydawca

pisma samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Dobrodzień

„Echo Dobrodzienia i okolic” uprzejmie informuje, że  z dniem

    1 stycznia 2014 roku zaprzestaje przyjmowanie do publikacji

płatnych reklam i ogłoszeń.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.