Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 10 lutego 2014 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

  • Wyrażenia zgody oraz określenia ceny dzierżawy na kolejny 3 letni okres dla działki nr 191/17 o powierzchni 3,2423 położonej w Bzinicy Nowej,
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2636 k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu nieograniczonego,
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 513 k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Radni zapoznają się z aktualnym stanem powierzchni pod działalność gospodarczą oraz zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

            - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

              bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku,

             - zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.