Strona główna
  • Zwrot podatku akcyzowego

 

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od              1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr. (w 2014 r. jest to 0,95 zł/litr).

Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako iloczyn stawki za 1 litr, liczby 86 i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika wykazanej w ewidencji gruntów wg stanu na 1 lutego 2014 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie  od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. gotówką w kasie urzędu miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 16 w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod numerem  telefonu: (034)  3 575 100 wew. 25

 

Więcej informacji:

http://dobrodzien.pl/243/7468/podatek-akcyzowy.html

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.