Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 30.01.2014 roku wpłynęła oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „DSD” Dobrodzienia wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej  i dwuboju nowoczesnego na kwotę  5.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

PDFOferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf

 

DOCWynik w trybie pozakonkursowym.doc

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.