Strona główna
  • Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2014

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: realizacji zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno- sportowym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 05.03.2014 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1

Burmistrz Dobrodzienia
mgr Róża Koźlik

Załączniki:
1. DOCZarządzenie Nr S.0050.14.2014.doc
2. DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku.doc
3. DOCWzór oferty.doc
4. DOCWzór sprawozdania.doc

DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu.doc

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.