Strona główna
  • Strategia Rozwoju Regionu Kluczbork- Namysłów- Olesno

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Regionu Kluczbork- Namysłów- Olesno poniżej zamieszczamy ankiety do wypełnienia online w celu uzyskania jak największej ilości informacji, oczekiwań, spostrzeżeń, wniosków do opracowywanego projektu strategii.

Na podstawie wypełnionych ankiet będzie tworzony Raport z badania ankietowego oraz odbędą się spotkania w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju.

 

- ankieta dla mieszkańca: http://www.ebadania.pl/89ffa9901cd2eb80
- ankieta dla przedsiębiorców:  http://www.ebadania.pl/8d5ae286dc6a7d1e
- ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: http://www.ebadania.pl/edfde31e1d6a08da

 

Termin realizacji badania ankietowego do 26.02.2014.

 

Ankiety do wypełnienia w formie papierowej i odesłania w postaci skanu na adres: obszarfunkcjonalny@gmail.com

DOCXREGION KLUCZBORK NAMYSLOW OLESNO. ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ.docx

PDFREGION KLUCZBORK NAMYSLOW OLESNO. ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ.pdf

DOCMregionKluczbork-Namyslow-Olesno.ankieta.mieszkanca.docm

PDFregionKluczbork-Namyslow-Olesno.ankieta.mieszkanca.pdf

PDFregionKLUCZBORKnamyslowOLESNO.ankieta.przedsiebiorca.pdf

DOCMregionKLUCZBORKnamyslowOLESNO.ankieta.przedsiebiorca.docm

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.