Strona główna
  • WARŁÓW

Powierzchnia: 567,9900 ha
Liczba mieszkańców: 228
Sołtys: Zuzanna Klaer
Rada Sołecka: Bernard Bartocha, Krzysztof Klaer, Kamil Macioł, Stefan Wojtynek

Rada Miejska: Joachim Wloczyk

 

aktualności Projekty europejskie http://dobrodzien.pl/175/czasopismo-echo-dobrodzienia.html http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.