Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
20-01-2018
sobota
Fabioli, Miły, Sebastiana
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 10 marca 2014 roku o godzinie 14—tej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej 64 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Radni dokonają wizytacji Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu, zapoznają się z bazę lokalową, z poczynionymi inwestycjami i remontami oraz dalszymi potrzebami wizytowanej jednostki oświatowej.

Zaopiniują  projekty uchwał w sprawie:

  • ustalenia opłat za świadczenia  udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
  • ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • zmiany Uchwały Nr XXXII / 247/ 2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień,
  • utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno,
  • dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
  • dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
  • przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Zaopiniują przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.