Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Prośba o przesyłanie ofert - dokumentacja oraz nadzór inwestorski nad zadaniem " Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu"

 

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na  realizację zadania pn.

 

1. Wykonanie dokumentacji dla zadania " Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu" (wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej: przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna, inwentaryzacja oraz rzuty)

2. Nadzór inwestorski  nad zadaniem " Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu"

 

Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Termin realizacji inwestycji : do końca roku 2014

Operacja pn. " Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu"  obejmuje prace:

-Roboty remontowe wewnętrzne - w szatni gospodarzy z korytarzem, korytarzu, szatni gości z korytarzem, pokoju sędziego, pokoju, toalecie  sędziów z korytarzem, magazynku, wymianie instalacji elektrycznej.

-Roboty remontowe zewnętrzne.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 34 3575 100 w.36

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena. Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: promocja@dobrodzien.pl  lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie  do 17.marca 2014 r.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.  

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.