Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-12-2017
sobota
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
  • Bezrobocie w gminie Dobrodzień

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 28.02.2014r posiada wskaźnik bezrobocia 5,03 %. Stopa bezrobocia w całym powiecie oleskim na dzień 31.01.2014r. wynosi 10,7 %.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.