Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się ze:

 • sprawozdaniem z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2013 rok,
 • oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Dobrodzień,
 • sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku,
 • wprowadzenia na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora,
 • przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez Gminę Dobrodzień i przyjęcia do realizacji projektu  Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”,
 • przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego,
 • ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień,
 • uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego,
 • regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.