Strona główna
  • Obchody Dnia Strażaka

W sobotę 3 maja 2014 r. strażacy Gminy Dobrodzień, licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz delegacje z sąsiedniej gminy Zębowice uczestniczyli w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka połączonymi z otwarciem Centrum Aktywności Wiejskiej wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Malichowie - Kocurach.
Uroczystość rozpoczęto mszą święta odprawioną przez ks. Henryka Malornego proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Szemrowicach, do której należą miejscowości Kocury i Malichów, a po niej dokonano uroczystego poświecenia figurki św. Floriana (ufundowanej przez PP. Miler  z Malichowa) i nowego budynku.
W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski wraz z radnymi, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu st. brygadier w stanie spoczynku Zygmunt Zalewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha i dowódca JRG PSP w Oleśnie bryg. Jarosław Zalewski, radna Rady Powiatu w Oleśnie Lidia Kontny oraz dyr. Banku Spółdzielczego w Leśnicy O/Dobrodzień Marianna Skorupa. Włodarze naszej gminy odczytali listy gratulacyjne i wręczyli upominki prezesowi OSP w Malichowie - Kocurach Markowi Milerowi oraz sołtysowi Dorocie Maleska. W imieniu V–ce ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego list gratulacyjny skierowany do OSP Malichów - Kocury odczytał Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Oleśnie Bernard Mika. Słowa uznania dla ochotników z miejscowej OSP wyrazili zaproszeni goście, którzy wręczyli także odznaczenia resortowe strażakom z naszej gminy. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i wszyscy goście mieli okazję zwiedzić oddany do użytku budynek oraz zapoznać siię z multimedialną prezentacją osiągnięć stowarzyszenia „Brzozowa Dolina” oraz młodej bo 5 – letniej OSP Malichów - Kocury. Przedstawiciel Firmy „KREBER Maszyny Budowlane” Sp. z o.o. Marek Tul przekazał dla miejscowej OSP pompę szlamową o wartości ok. 8 tys. zl.


Ze strażackim pozdrowieniem – „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”
dh Ewald Zajonc

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.