Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 14 maja 2014 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Radni dokonają analizy wykonania budżetu gminy w zakresie wydatków za rok 2013 oraz przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za 2013 rok Burmistrzowi Dobrodzienia celem przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.