Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 15 maja 2014 roku o godzinie 14 - tej w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
    w Dobrodzieniu,
  • przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    i Współuzależnienia w Oleśnie,
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię.

Zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.