Strona główna
 • XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 22 maja 2014 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
  w Dobrodzieniu,
 • przyznania dotacji dla Przychodni Terapii uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Oleśnie,
 • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,
 • trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania  zleconych zadań,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.