Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 12.05.2014 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: - działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych  na kwotę 3.000,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

Załącznik:

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014.pdf

 

                                                                           Burmistrz Dobrodzienia

                                                                               mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.