Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 16.05.2014 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice  na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: - Organizacja imprezy historyczno- edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku – XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2014 na kwotę 8.000,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFOferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.