Strona główna
  • Wyniki glosowania do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dobrodzień

 

powiat.jpeg

 

Gmina Dobrodzień

Statystyka, stan na 23.05.2014

Liczba mieszkańców:

9 828

Statystyka wyborcza

Liczba obwodów:

7

Liczba wyborców:

8 158

 

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE DOBRODZIEŃ

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w wyborach na dzień 25 maja 2014r.

 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

8175

Liczba otrzymanych kart do głosowania

5750

Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania ( liczba podpisów w spisie wyborców )

1025

Niewykorzystane karty do głosowania

4725

Liczba kart wyjętych z urn

1025

Liczba głosów nieważnych

33

Liczba głosów ważnych

992

 

LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA LISTY:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

Ilość głosów

Lista Nr 1

Komitet Wyborczy Solidarna Polska

57

Lista Nr 2

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

14

Lista Nr 3

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy

55

Lista Nr 4

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

218

Lista Nr 5

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

23

Lista Nr 6

Komitet Wyborczy Polska Razem

27

Lista Nr 7

Komitet Wyborczy Nowa Prawica

59

Lista Nr 8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

428

Lista Nr 9

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

101

Frekwencja w gminie Dobrodzień wyniosła :  11,83 %

 

POSZCZEGÓLNI KANDYDACI
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO OTRZYMALI

NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ GŁOSÓW:

w wyborach na dzień 25 maja 2014r.

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Liczba głosów

Nazwa komitetu wyborczego

1.

Zdrojewski Bogdan Andrzej

187

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2.

Jazłowiecka Danuta

175

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3.

Rakoczy Stanisław

69

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Jackiewicz Dawid Bogdan

62

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.

Kłosowski Sławomir

43

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6.

Ujazdowski Kazimierz Michał

42

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7.

Iwaszkiewicz Roert Jarosław

39

Komitet Wyborczy Nowa Prawica

8.

Kempa Beata Agnieszka

37

Komitet Wyborczy Solidarna Polska

9.

Zalewska Anna Elżbieta

31

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

10.

Geringer de Odenberg Lidia Joanna

24

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy

 

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.